Lamgatseveer

Lamgaseveer

Het noordelijk deel van Hoeven werd in de loop van de vijftiende eeuw ingedijkt tot de Sint-Maartenspolder. De Goudbloemse Dijk vormde de scheiding tussen deze polder en de rivier de Mark. Aan deze dijk werden twee veerdammen aangelegd, de ene voor het Bloemendaalse veer richting Niervaart (het latere Klundert); de andere – enkele honderden meters oostelijker – voor het Lamgatse veer richting Zevenbergen.

Het veer heeft veel te lijden gehad van de Tachtigjarige Oorlog, toen de streek decennialang geteisterd werd door het krijgsgeweld. De rust van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) deed het veer tijdelijk opbloeien, maar de hervatting van de oorlogshandelingen maakte hier weer een einde aan.

De Vrede van Munster van 1648 bracht voor langere tijd rust en luidde de grote bloei van Lamgatse veer in. Dat de belangrijkste postroute tussen Holland en Antwerpen de Mark bij Lamgat passeerde, speelde hierbij een cruciale rol. De benaming Oude Antwerpsepostbaan herinnert hier nog aan.

Rond 1800 koos het doorgaande verkeer in toenemende mate voor een oostelijker route via het Nieuwe Veer bij Terheijden. Het Lamgatse veer was nog slechts voor het lokale verkeer van belang. In 1885 werd het veer vervangen door een brug over de Mark.

Het veer kwam nog even terug, toen het terugtrekkende Duitse leger in 1944 de brug opblies. In de eerste jaren ging het overzetten nog op zeer primitieve wijze, met een gevonden bootje, eigenlijk niet meer dan een platte bak. Hoewel de veiligheid van de passagiers – dagelijks werden wel zo’n 200 mensen overgezet – in het geding was, duurde het nog tot 1952 voordat er een tweedehands veerpontje werd aangeschaft.

Door normalisering en kanalisatie eind jaren 1960 werd de Mark bij Lamgat van 30 naar 60 meter verbreed en nam de stroming aanzienlijk toe. Het bestaande pontje was niet geschikt voor deze veranderde omstandigheden. Veerman Dirk van Engelen voer eind 1968 voor het laatst heen en weer. Een nieuwe pont is er nooit gekomen.

Het zou vervolgens nog zeventien jaar duren, voordat het Lamgat weer een verbinding over de Mark kreeg: gefinancierd door Rijk, Provincie en de gemeenten Hoeven en Zevenbergen kwam er een fietsbrug die in mei 1985 feestelijk werd geopend.